TCPDF error: Unsupported image type: com/cvuwkbgrfbtrco36jdjgwmbyqukaxjrocawg-jwv0ajq59bz4skzhgsog65frvgu9s4q15nkrygdsv5oytbyqqimwkan-ftypiz7y63z_pypza8vrgajwghtbe_vkypfk_2qjvnimjpt0ryhmq